en pl
Slajd 1

Nasze Usługi

4Developments Sp. z o.o.

Gdyńskich Kosynierów 3/1

80-866 Gdańsk, Poland

tel./fax: +48 58 710 92 30

biuro@4developments.pl

Świadectwa Energetyczne

Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady wprowadziły do Polski obowiązek sporządzania w pewnych sytuacjach charakterystyki energetycznej budynków. Dzięki temu umożliwiono ocenę budynku pod względem kosztów jego eksploatacji. Zwiększyła się również świadomość uczestników procesu budowlanego (inwestorów, projektantów) wpływu wybranych rozwiązań czy zastosowanych materiałów na energooszczędność budynków, a co za tym idzie na zmniejszenie kosztów ich eksploatacji. W ramach świadczonych przez nas usług wykonujemy świadectwa charakterystyki energetycznej wszystkich rodzajów nieruchomości, w szczególności:

  • nowobudowanych budynków – świadectwo charakterystyki energetycznej jest wymagana do uzyskania pozwolenia na użytkowanie
  • istniejących budynków – zgodnie z przepisami świadectwo energetyczne budynku należy okazać przyszłemu najemcy lub nabywcy