en pl
Slajd 1

Dotacje UE

Przedsiębiorstwo 4developments Sp. z o. o.uzyskało grant na realizację projektu "Zakup i wdrożenie technologii z zakresu architektury/ budownictwa” w ramach projektu ARP S.A. – Sieć Otwartych Innowacji, Działanie 2.2. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, umowa o powierzenie grantu nr. SOI/TT/33/2021.

 

CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest wprowadzenie na poziomie przedsiębiorstwa innowacji procesowej, poprzez nabycie wartości niematerialnych i prawnych w postaci produktu jakim jest oprogramowanie Architecture, Engineering and Construction Collection, czyli zestawu kolekcji narzędzi komputerowych pozwalających na wykonanie pełnej dokumentacji produktów budowlanych i budowli przemysłowych oraz stworzenie ich cyfrowego brata. Technologia pozwala na pełną analizę architektoniczną i inżynierską oraz wykonanie dokumentacji projektowej oraz techniczno-ruchowej w zintegrowanych narzędziach CAD/CAE/PDM zgodnie z innowacyjną ideologią BIM (Building Information Modeling) czyli koncepcją modelowania informacji o budynku.

 

Inwestycja przyczyni się do:

  • Unowocześnienia, zmodyfikowania, zoptymalizowania i usprawnienia procesu świadczenia usług w zakresie projektowania architektonicznego;
  • Oszczędności w budżecie i wzrostu zysku z danego projektu dzięki optymalizacji usługi projektowej;
  • Efektywnej pracy projektantów;
  • Wzrostu przychodów;
  • Wzrostu sprzedaży;
  • Wzrostu zatrudnienia.

 

Wartość projektu: 292 325,49 zł

Wydatki kwalifikowane: 237 663,00 zł

Wkład funduszy europejskich: 202 013,55 zł

 

szybki kontakt

Gdyńskich Kosynierów 3/1

80-866 Gdańsk, Poland

tel./fax: +48 58 710 92 30

mail: biuro@4developments.pl