en pl
Slajd 1

Nasze Usługi

4Developments Sp. z o.o.

Gdyńskich Kosynierów 3/1

80-866 Gdańsk, Poland

tel./fax: +48 58 710 92 30

biuro@4developments.pl

Nadzór inwestorski

W ramach świadczonej przez nas usługi inspektora nadzoru inwestorskiego, jako przedstawiciele inwestora sprawujemy kontrolę nad zgodnością realizacji projektu z obowiązującymi Polskimi Normami, przepisami a przede wszystkim z pozwoleniem na budowę. Nasza kadra inspektorów posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe, uprawnienia budowlane oraz wieloletnie doświadczenie. W ramach świadczonej usługi oferujemy:

  • wstępną analizę projektów, pod kątem zgodności z przepisami oraz poprawnością zastosowanych rozwiązań
  • bieżąca kontrola postępu prac projektowych i budowlanych
  • sprawdzanie zgodnie z wymogami polskiego prawa budowlanego jakości wykonywanych robót i wbudowanych materiałów i wyrobów budowlanych
  • reprezentowanie inwestora oraz sprawowanie kontroli nad realizacją prac zgodnie z projektami, pozwoleniami na budowę oraz innymi obowiązującymi przepisami
  • potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad
  • ciągłe kontrolowanie rozliczeń finansowych z wykonawcami, w szczególności głęboka analiza wniosków o płatność za roboty dodatkowe i zamienne
  • aktywne uczestnictwo w procedurze odbiorowej inwestycji oraz przekazywaniu inwestycji do użytkowania