en pl
Slajd 1

Nasze Usługi

4Developments Sp. z o.o.

Gdyńskich Kosynierów 3/1

80-866 Gdańsk, Poland

tel./fax: +48 58 710 92 30

biuro@4developments.pl

Project Managment

W ramach usługi zarządzania projektem budowlanym oferujemy kompleksowe kierowanie inwestycją budowlaną w całym okresie jej realizacji. Dysponujemy szeroką, doświadczoną kadrą, która z wielkim zaangażowaniem przeprowadza Inwestora przez kolejne etapy inwestycji budowlanych: począwszy od zainicjowania projektu, poprzez planowanie, projektowanie, bieżący nadzór nad etapem wykonawstwa, aż do uzyskania pozwolenia a użytkowanie i rozliczenie inwestycji. W ramach kompleksowej usługi project management zapewniamy:

 • opracowanie koncepcji i strategii inwestycji
 • uzyskanie niezbędnych pozwoleń, uzgodnień i innych decyzji administracyjnych (decyzji środowiskowych, pozwoleń na budowę, pozwoleń na użytkowanie itp.)
 • uczestniczenie w wyborze zespołu projektowego, generalnego wykonawcy, podwykonawców, dostawców (w tym przeprowadzenie ewentualnych przetargów)
 • sporządzenie harmonogramów i planów budżetowania przedsięwzięcia;
 • bezpośredni pełny nadzór inwestorski i budowlany nad prowadzonymi robotami - koordynację pracy branżowych inspektorów nadzoru
 • prowadzenie korespondencji z uczestnikami przedsięwzięcia (projektantami, instytucjami i wykonawcami)
 • uczestniczenie w radach budowy
 • prowadzenie bieżących rozliczeń rzeczowych, merytorycznych i finansowych wykonywanych prac – weryfikacja miesięcznych rozliczeń z generalnym wykonawcą
 • sporządzanie okresowych sprawozdań z przebiegu realizacji inwestycji,
 • współpraca inspektorami bankowymi monitorującymi przebieg inwestycji
 • udział w odbiorach częściowych, odbiorze końcowym inwestycji oraz w etapie przekazywania lokali nabywcom – koordynacja usterek i procesu ich usuwania
 • zakończenie inwestycji wraz z jej rozliczeniem