en pl
Slajd 1

Nasze Usługi

4Developments Sp. z o.o.

Gdyńskich Kosynierów 3/1

80-866 Gdańsk, Poland

tel./fax: +48 58 710 92 30

biuro@4developments.pl

Przygotowanie inwestycji

Dogłębna, wstępna analiza prawno-techniczna terenów inwestycyjnych, jak również rozpoznanie lokalnej infrastruktury oraz planów zagospodarowania przestrzennego stanowią podstawę do określenia skali potencjalnego sukcesu inwestycji na danej nieruchomości. Dzięki naszemu doświadczeniu jesteśmy w stanie przygotować do realizacji nawet najbardziej ambitne projekty: od momentu wyboru lokalizacji po uzyskanie pozwolenia na budowę. W zakresie świadczonych przez nas usług wchodzą między innymi:

 • wybór i analiza lokalizacji inwestycji
 • przeprowadzanie procedury due dilligence nieruchomości (m.in. badanie stanu prawnego nieruchomości, analiza techniczna i planistyczna terenów inwestycyjnych)
 • analiza możliwości uzyskania stosownych Warunków Zabudowy i Zagospodarowania Terenu
 • przeprowadzenie zmian planistycznych, np. W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego
 • przeprowadzenie transakcji zakupu nieruchomości
 • pomoc w opracowaniu optymalnej formalno-prawnej struktury realizacji inwestycji
 • opracowanie strategii realizacji inwestycji
 • analiza wykonalności technicznej, ekonomicznej i prawnej – studium wykonalności
 • ocena opłacalności planowanej inwestycji wraz z szczegółową analizą rynku
 • uzyskanie opinii i uzgodnień z właściwymi organami dotyczących uwarunkowań realizacji inwestycji w tym dostępu do mediów technicznych
 • wybór zespołu projektowego oraz nadzór nad opracowywaniem projektu budowlanego