en pl
Slajd 1

Nasze Usługi

4Developments Sp. z o.o.

Gdyńskich Kosynierów 3/1

80-866 Gdańsk, Poland

tel./fax: +48 58 710 92 30

biuro@4developments.pl

Doradztwo Budowlane i Inwestycyjne

W ramach szeroko rozumianego doradztwa budowlanego oferujemy:

  • KIEROWANIE BUDOWĄ

Posiadamy wymagane polskim prawem budowlanym uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej. Przejmujemy odpowiedzialność za zgodność realizacji inwestycji z przepisami polskiego prawa. W ramach świadczonych przez nas usług pełnimy również funkcję inspektora nadzoru budowlanego, zarówno przy dużych inwestycjach jak i przy budowie małych obiektów np. domków jednorodzinnych.

  • RAPORTY DUE DILIGENCE NIERUCHOMOŚCI

Przeprowadzamy kompleksową analizę wszystkich aspektów funkcjonowania. Identyfikujemy szanse i ryzyka planowanych inwestycji. Pomagamy w przygotowaniu nieruchomości pod konkretną inwestycję poprzez np. przeprowadzenie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, uzyskanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

  • OPINIE TECHNICZNE

Sporządzamy i weryfikujemy specjalistyczne ekspertyzy, orzeczenia techniczne dotyczące obiektów budowlanych. Opracowujemy wnioski o odstępstwa od obowiązujących przepisów techniczno – budowlanych.

  • ODBIORY BUDYNKÓW

Załatwiamy wszystkie formalności związane z odbiorem budynków. Podejmujemy czynności sprawdzające czy obiekt nadaje się do odbioru i uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Pomagamy nabywcom w odbiorze ich lokali poprzez dogłębną weryfikację poprawności i jakości wykonanych prac, jak również poprzez analizę dokumentów odbiorowych.

  • KOSZTORYSY BUDOWLANE

Sporządzamy kosztorysy i wyceny robót budowlanych w różnej formie, zakresie oraz szczegółowości. Wykonujemy kosztorysy inwestorskie wraz z przedmiarami robót, ktore stanowią podstawę do ofertowania wykonawców.

  • POMIARY GEODEZYJNE

W zakresie pomiarów geodezyjnych świadczymy usługi podziału i rozgraniczenia nieruchomości, pomiarów powykonawczych obiektów, sporządzamy mapy do celów projektowych. Dla naszych klientów dokonujemy pomiarów powierzchni nabytych lokali czy budynków w celu weryfikacji ostatecznej kwoty zapłaty za zakup tych nieruchomości. Przeprowadzamy procedury odnowienia granic działki.